Belediyeler için 10 Adımda Stratejik Plan Yazımı

Belediyeler hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Belediyeler yerel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programlarını hazırlanmalıdır.

Belediyeler için stratejik plan hazırlık süreçlerini 10 adımda özetlediğimiz infografiğimizi aşağıdan indirebilirsiniz.

İndirmek için tıklayınız