Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde Dünyadan İyi Örnekler Kitabı

YERELİZ olarak, ilk kitabimiz olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin YerelleştirilmesindeTürkiye’den İyi Örnekler’i hazırlarken, sahada gözlemlediğimiz iki önemli sorundan yola çıkmıştık. Bunlardan ilki, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştirilmesinin Türkiye’de yeterince ele alınmıyor ve bu açıdan dünyada sağlanan ilerlemelerin Türkiye’ye aktarılmıyor oluşuydu. İkinci olarak, Türkiye’de çoğunlukla çok kısıtlı kaynaklarla yerel düzeyde uygulamaya sokulmaya çalışılan birçok kararın ve eylemin yeterince görünür olmadığı ve birbirinden öğrenme fırsatı bulamayışıydı. Bu kitabı hazırlarken de öncelikle dünyada uygulanan iyi uygulama örneklerinin Türkiye’de bilinirliğini arttırarak oradaki deneyimi buraya taşımak, ikinci olarak, yerel seçimler ve seçimler sonrası ilk altı ay içinde hazırlanması gereken stratejik plan dönemi yaklaşırken dünyadan iyi uygulama örneklerini tek bir kitapta toplayarak hazırlanacak stratejik planlarda bu deneyimlerden yararlanılabilmesini sağlamaktı.

Açık kaynaklarla erişebildiğimiz yerel yönetim uygulamaları arasından hizmetin kapsam, ilkesel yaklaşımı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilişkisi gibi basit kriterler üzerinden belirlediğimiz bir seçkiyi daha geniş bir çevre ile paylaşarak çok ufak değişikliklerin bile bu küresel çabaya katkıda bulunabileceğini, tek bir faaliyetin birden fazla hedefe hizmet edebileceğini, benzer hizmetlerin yerel ihtiyaçlar çerçevesinden nasıl farklılaştırılabileceğini göstermek istedik. İyi uygulama örneklerini seçerken Türkiye’de uygulanabilirlik, coğrafi çeşitliliğe dikkat etmeye çalıştık. Ayrıca uygulamanın belediye tarafından geliştirilmiş olmasına özen gösterdik ve ana uygulayıcısı sivil toplum örgütleri ve sivil girişimler olan projeleri kitaba dahil etmedik.

Bu çalışmayı yaparken haberdar olmadığımız, bilgisine ulaşamadığımız örnekler kuşkusuz ki var. Dil bariyeri nedeniyle İngilizce olmayan kaynaklarda yer alan uygulamaları yeterince ulaşamadık. Dernek olarak amacımız, ileride bu örneklerin sayısını arttırmak ve çevrim içi bir şekilde yerel yönetimler ve yerel sivil toplum kuruluşları ile paylaşmaktır. Bize bu konuda destek olmak isterseniz, lütfen yerelde bildiğiniz iyi uygulamaları bizimle [email protected] adresine göndererek paylaşın ve veri tabanımızı geliştirmemize yardımcı olun.

Kitaba erişim için görsele tıklayın.