Belediyeler için 10 Adımda Kent Konseyi Nasıl Kurulur

Kent konseyleri; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek üzere kurulmuş yapılardır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 76’ncı maddesine göre Belediyeler, Kent Konseyi kurmak zorundadır. Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde kurulmalıdır.

Belediyeler için 10 Adımda Kent Konseyleri kuruluş sürecini özetlediğimiz infografiğimizi aşağıdan indirebilirsiniz.

İndirmek için Tıklayınız