Hakkımızda

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (YERELİZ), sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve özel sektör kurumlarının yerel yönetimlerle sosyal politika odaklı ve sosyal fayda amaçlı iş birlikleri geliştirmesine duyulan ihtiyacı fark ederek yerel yönetim, akademi ve sivil toplum alanında uzun yıllara dayanan deneyimlerini YERELİZ çatısı altında toplamak isteyen bir grup hak savunucusu tarafından 2017 yılında kurulmuştur.

Kapsayıcı, katılımcı ve sürdürülebilir kentler için yaptığı tüm çalışmalarda insan haklarını ve iklim adaletini merkeze alır. Çalışmalarını yürütürken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını bir bir yol haritası olarak düşünür ve Küresel Amaçların Türkiye’de yerelleştirilmesi için izleme, araştırma, uygulama ve savunuculuk çalışmaları yapar.

‘Yerel yönetimleri sivilleştiriyor, sivil toplumu yerelleştiriyoruz’ mottosuyla sivil topluma ve kent sakinlerine yönelik yerel savunuculuk eğitimleri, yerel yönetim çalışanlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenler, savunuculuk çalışmalarında kullanılmak üzere çalışma alanlarında izleme ve raporlamalar yapar. Belediyelerin tematik alanlarda işbirliklerini arttırmaya yönelik buluşmalar organize eder, Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşması için çalışmalar yürütür. 


İlkelerimiz

  • Yerele ve yerelin gücüne inanır. Yetki ve sorumluluğun merkezî yapılardan demokrasinin güçlendirildiği yerel ve bölgesel düzeylere kaydırılması ve dağıtılması için politikalar geliştirir.
  • Tüm çalışmalarında insan haklarını ve iklim adaletini temel alır ve hak temelli mücadeleye katkıda bulunmayı hedefler.
  • Her türlü ayrımcılığı reddeder.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanır ve bunu anakımlaştırmak için çalışmalar yürütür. 
  • İnsan haklarının bütüncül olduğunu savunur ve haklar arasında hiyerarşi kurmaz.
  • Şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlıklı bir demokrasinin vazgeçilmezleri arasında kabul eder. Çalışmalarını raporlar ve çıktılar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşır.
  • Kolektiviteye ve demokrasiye inanır. Çalışmaların ekip içerisinde demokratik ve şeffaf olarak yürütülmesini destekler.
  • Bağımsızdır. Devlet veya fon veren herhangi bir kuruluşla bağımsızlığını zedeleyecek bir ilişki geliştirmez. Çalışmalarını destekleyen kuruluşların çalışmaların içeriğine ve çıktılarına müdahalesini reddeder.