İzleme

Yerel yönetimleri hem uluslararası sözleşmeler hem de belediye kanunu çerçevesinde sağlamakta yükümlü oldukları kadın, çocuk, yaşlı, engelli, LGBTI+, mülteci, azınlık, hayvan vb. savunmasız grupların haklarına yönelik sundukları hizmetler konusunda izliyor, dünyadan ve Türkiye’den iyi belediyecilik uygulama örneklerini de daha görünür kılarak yeni projelere ilham vermesini hedefliyoruz.

 

Araştırma

Yerelin ihtiyaçlarından ve izleme çalışmalarında tespit edilen sorunlardan hareketle çeşitli konularda araştırma faaliyetleri yürütüyor, yerel sorunların çözümünde yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyoruz.

 

Uygulama

Araştırmalar sonucu geliştirilen yenilikçi çözümleri sahada bire bir uyguluyor veya uygulamak isteyen yerel yönetimlere süreç boyunca danışmanlık veriyoruz.

 

Eğitim

Yerel yönetimlere yönelik; herkes için belediyecilik (nasıl kadın, çocuk, genç, yaşlı, LGBTİ, çevre dostu belediye olunur), gönüllü yönetimi, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, cinsiyete duyarlı bütçeleme vb. eğitimler veriyoruz. Yerel yönetimlere yönelik bu eğitimleri verirken sivil toplum örgütlerine ve kentlilere yönelik de yerel yönetim ile diyalog, belediye kararlarına katılım konularında eğitimler düzenlemekteyiz.