Belediyeler için 10 Adımda Mahalle Meclisi Kuruluşu

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda, belediye hizmetlerinin vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulması hükme bağlanmıştır. Bu yaklaşım hemşehri odaklı bir yönetim anlayışının kurumsallaşması adına atılmış önemli adımlardan biri olarak değerlendirilebilir. Belediye Kanunun “Mahalle Yönetimi” başlıklı 9. maddesinin ikinci fıkrasında mahalle meclisinin tarifi yapılmakta olup “Kent Konseyi” başlıklı 76. maddesinde de “vatandaşlardan oluşan meclisler”in oluşabileceği tariflenmiştir. Mahalle meclisleri demokratik katılımı kent bağlamında en küçük ölçekte hayata geçirmektir.

Belediyeler için 10 Adımda Mahalle Meclisleri kuruluş sürecini özetlediğimiz infografiğimizi aşağıdan indirebilirsiniz.

İndirmek İçin Tıklayınız