Yaşlı Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberi’miz yayınlandı!

Yaşlı Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberi’miz yayınlandı!

Kapsayıcı ve Dayanıklı Kentler için Kaynak Üretimi projemiz kapsamında sivil toplum örgütlerinin yerel savunuculuk kapasitesini geliştirmek amacıyla, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle hazırladığımız Kapsayıcı Kentler için Savunuculuk Seti’nin altıncı rehberi olan Yaşlı Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberi’miz yayınlandı.

Kapsayıcı Kentler için Savunuculuk Seti Yaşlı, Çocuk, Kadın, Roman, Engelli, Genç ve Sokak Hayvanları alanlarında toplam 7 farklı rehberden oluşuyor. 

Umarız bu rehberler sivil toplum örgütlerinin yerel savunuculuk süreçleri kolaylaştırarak daha kapsayıcı kentlerde yaşayabilmemiz için yürütecekleri çalışmalarda bir araç olur.