Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 31.03.2021 tarihinde saat 18:00’de Covid-19 tedbirleri gereği kişi başına 8 m2 alan düşecek şekilde Şişli Nişantaşı Parkı Park Sanat Cafe’de yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 10.04.2021 tarihinde saat 16:00’da Şişli Belediyesi nazım Hikmet Kültür Merkezi Abidin Dino Salonu’nda yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Yereliz Yönetim Kurulu

Gündem:

1 Açılış ve Yoklama
2 Divan teşkili
3 Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması
4 Görüşme
5 Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
6 Dilekler ve kapanış.