Hayvan Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberimiz Yayınlandı!

Hayvan Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberimiz Yayınlandı!

Kapsayıcı ve Dayanıklı Kentler için Kaynak Üretimi projemiz kapsamında sivil toplum örgütlerinin yerel savunuculuk kapasitesini geliştirmek amacıyla, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle hazırladığımız Kapsayıcı Kentler için Savunuculuk Seti’nin beşinci rehberi olan Hayvan Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberi’miz yayınlandı.

Kapsayıcı Kentler için Savunuculuk Seti Roman, Çocuk, Kadın, Yaşlı, Engelli, Genç ve Sokak Hayvanları alanlarında toplam 7 farklı rehberden oluşuyor. 

Umarız bu rehberler sivil toplum örgütlerinin yerel savunuculuk süreçleri kolaylaştırarak daha kapsayıcı kentlerde yaşayabilmemiz için yürütecekleri çalışmalarda bir araç olur.