Dayanıklı Kentler Rehberimiz Yayınlandı!

Dayanıklı Kentler Rehberimiz Yayınlandı!

Kentlerin dayanıklılığını arttırmak amacıyla Dayanıklı ve Kapsayıcı Kentler için Kaynak Üretimi Projemiz kapsamında Heinrich Böll Stiftung Türkiye Ofisi’nin desteği ile Dayanıklı Kentler Rehberini hazırladık.

“Doğa olayları veya insan kaynaklı tehlikeler kendi başlarına bir afet ya da risk değildir ama zarar verme potansiyeline sahip olaylardır. Bu tür olaylar belirleyici politikalar, eylemler, uzmanlar ve yerel paydaşların aktif katılımıyla ele alınabilecek insani ve kentsel savunmasızlığın bir sonucu olarak afet haline gelir. Dayanıklı bir kent ve toplum ise afetlere hazırlıklı olarak gerektiğinde kendini yeniden inşa edebilir.” Umarız hazırladığımız bu rehber belediyelerin dayanıklı kentler oluşturma ve Dayanıklı Kent Eylem Planı hazırlığı sürecinde yol gösterici bir kaynak olur.