Çocuk Hakları için Savunuculuk Atölyesi Katılımcılarını Arıyor!

Çocuk Hakları için Savunuculuk Atölyesi Katılımcılarını Arıyor!

Yerel yönetimler çocuk haklarının hayata geçirilmesinde en önemli ve potansiyel taşıyan kurumlardandır. Yerel Yönetim ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile kentte çocuk hakları alanında yapılan iyi uygulamalar olmasına rağmen yerel yönetimlerin de çocuk alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin de bu potansiyeli etkili bir şekilde kullanamadıkları görülmektedir.

Yereliz Yerel Savunuculuk Atölyelerinin ilki olacak Çocuk Hakları için Yerel Savunuculuk Atölyesi ile çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin yerel yönetimlerle iletişim ve işbirliği kapasitelerini artırılması amaçlanmaktadır. Kent haklarına çocuk perspektifinden bakabileceğimiz alanların açılması için hazırlanan “Çocuk Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberi” nin tanıtılması ve buradaki araçların uygulanmasına yönelik birlikte düşünülecektir.

Atölyenin çevrimiçi olarak iki saat sürmesi planlanmıştır. Katılımcıların atölye sonunda kentte çocuk haklarına dair savunuculuk çalışmaları yapması için belediye mekanizmaların konusunda bilgi edinmeleri beklenmektedir.

Atölye Tarihi: 27 Nisan 2021, Salı
Atölye Saatleri: 15:00-17:00
Son Başvuru Tarihi: 21 Nisan 2021

Başvuru Formu: https://forms.gle/em595FbYgARUDr9t7