Roman Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberi’miz Çıktı!

Roman Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberi’miz Çıktı!

Kapsayıcı ve Dayanıklı Kentler için Kaynak Üretimi projemiz kapsamında sivil toplum örgütlerinin yerel savunuculuk kapasitesini geliştirmek amacıyla, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle hazırladığımız Kapsayıcı Kentler için Savunuculuk Seti’nin ikinci rehberi olan Roman Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberi’miz çıktı.

Kapsayıcı Kentler için Savunuculuk Seti Roman, Çocuk, Kadın, Yaşlı, Engelli ve Sokak Hayvanları alanlarında toplam 6 farklı rehberden oluşacak. 

Umarız bu rehberler sivil toplum örgütlerinin yerel savunuculuk süreçleri kolaylaştırarak daha kapsayıcı kentlerde yaşayabilmemiz için yürütecekleri çalışmalarda bir araç olur.