Gençlik Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberimiz Çıktı!

Gençlik Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberimiz Çıktı!

Kapsayıcı ve Dayanıklı Kentler için Kaynak Üretimi projemiz kapsamında sivil toplum örgütlerinin yerel savunuculuk kapasitesini geliştirmek amacıyla, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteğiyle hazırladığımız Kapsayıcı Kentler için Savunuculuk Seti’nin üçüncü rehberi olan Gençlik Hakları Alanında Çalışan Sivil Toplum Örgütleri için Yerel Savunuculuk Rehberi’miz çıktı.

Kapsayıcı Kentler için Savunuculuk Seti Genç, Roman, Çocuk, Kadın, Yaşlı, Engelli ve Sokak Hayvanları alanlarında toplam 7 farklı rehberden oluşacak. Umarız bu rehberler sivil toplum örgütlerinin yerel savunuculuk süreçleri kolaylaştırarak daha kapsayıcı kentlerde yaşayabilmemiz için yürütecekleri çalışmalarda bir araç olur.