İzmir'de Sürdürülebilir Kent Modeli Oluşturuluyor

İzmir’de Sürdürülebilir Kent Modeli Oluşturuluyor

İzmir’in 25 ilçe belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın sekreteryasını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde doğa koruma, iklim krizi, göç, eşitsizlik ve yoksulluk alanlarında güç birliği yaptı. Amaç Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda örnek bir model oluşturarak bu modeli  Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği tarafından koordinasyonu yürütülen Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye belediyeler üzerinden tüm Türkiye’ye yaymak.