İzmir Yerel Savunuculuk Okulu Öğrencilerini Arıyor!

İzmir Yerel Savunuculuk Okulu Öğrencilerini Arıyor!

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz), Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Ofisi desteği ve Yaşar Üniversitesi işbirliğinde 28-29 Mart tarihleri arasında İzmir’de Yerel Savunuculuk Okulu düzenlemektedir.

Bu eğitim programı ile katılımcıların savunuculuk süreçlerinde yerel yönetimleri ve ilgili birimlerini aktif birer mekanizma olarak kullanma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yerel düzeyde dinamizm yaratmak için yerel yönetimlerin etkili aktörler haline getirilmesinde sivil toplum kuruluşları ve kentlilerin elindeki olanaklar hakkında farkındalığın güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.

Eğitimler teoriden öte pratiğe dayalı, sivil toplum örgütlerine ve kentlilere sistemin nasıl işlediğini bütünlüklü bir şekilde anlatacak bir içerikte ve kentlilerin kendilerine en uygun savunuculuk biçimini belirlemeleri konusunda kendi yöntemlerini geliştirmelerini sağlayacak bir şekilde verilecektir.

İzmir Yerel Savunuculuk Okulu’nun ders başlıkları şöyledir:

  • Türkiye’de Belediyecilik Tarihi ve Toplumcu Belediyecilik – E. Serdar Karaduman
  • Kentli Hakları ve Kentsel Planlama – Tolga Çilingir
  • Temel Belgeleri Okuyabilmek; Stratejik Plan, Performans Planı, Faaliyet Raporu, Eylem Planları ve Bütçe – İkbal Polat
  • Yerel Düzeyde Katılım ve Savunuculuk – Elif Avcı
  • İnsan Hakları Kentleri – İlhami Alkan Olsson
  • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kentler – S. Gökçen Kunter


    Programa başvurular 18 Mart 2020 tarihine kadar https://forms.gle/toZAtC5SCyDvM1XG6 başvuru formu üzerinden yapılabilir.