İklim için Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi

İklim için Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi

“Kentler İklim Krizinde Çözümün bir Parçası Oluyor’’

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği, 350 Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi UN SDSN Türkiye olarak hem dünyaya hem de gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle yerel yönetimleri, iklim değişikliğine karşı çözümün bir parçası olmak üzere 3 – 5 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek İklim için Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi’ne davet ediyoruz.

İklim değişikliğinin etkisi sıcaklıklardaki artıştan ibaret değildir. Kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altındadır.

Son yıllarda Türkiye’de aşırı hava olaylarının sıklığının ve etkisinin artmasında iklim değişikliğinin doğrudan bir payı vardır. Özellikle kentlerimizi de esir alan bu aşırı hava olaylarının etkilerine karşı mücadele, kent yönetimlerinin de asli görevlerindendir. Bu husus, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan “İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri” adlı genelgede de belirtilmiş, genelgeyle yerel yönetimlere iklim değişikliği sebepli afetlere karşı önlem alma sorumluluğu verilmiştir. Bu bakımdan, kentlerin planlamasını, yönetişimini ve karar alma süreçlerine kentlilerin katılımını tasarlarken; kent kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılması üzerine kentlilerle birlikte çalışmaların yapılması ve iklim değişikliğine bağlı afetlere karşı kentlerimizi dirençli hale getirmek için gerekli adımların bir an önce atılması gerekmektedir. 

Birleşmiş Milletler  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 13.sü “İklim Eylemi” dir. 13. Amaç ile Türkiye’nin de arasında olduğu ülkeler;

13.1. İklimle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılığın ve uyum kapasitesinin bütün ülkelerde güçlendirilmesi,

13.2. İklim değişikliğiyle ilgili önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlara entegre edilmesi,

13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,

13.a Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan gelişmiş ülkeler tarafından üstlenilen, anlamlı azaltım eylemleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele almak için 2020’ye kadar yıllık 100 milyar doların ortaklaşa seferber edilmesi taahhüdünün uygulanması ve Yeşil İklim Fonu’nun sermayelendirme yoluyla olabildiğince kısa sürede tam olarak faaliyete geçirilmesi,

13.b Kadınlara, gençlere, yerel topluluklara ve dışlanmış gruplara odaklanarak en az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde iklim değişikliğiyle ilgili etkili planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmaların desteklenmesi,

konularında taahhütte bulunmuşlardır.

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği, 350 Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi ve UN SDSN Türkiye olarak hem dünyaya hem de gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle yerel yönetimleri, iklim değişikliğine karşı çözümün bir parçası olmak üzere 3 – 5 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek İklim için Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi’ne davet ediyoruz.

Eğitim kapsamında iklim değişikliğine dair kentlerin uygulayabilecekleri pratik çözümler, İklim Eylem ve İklim Adaptasyon Planlarının hazırlanması üzerine konuşulacaktır. Belediyelerin kendi eylem planlarını hazırlayabilmeleri için temel bilgiler sağlanacaktır. İklim konusunda harekete geçmeye niyetli belediyelere açık olacak olan eğitimde, iklim değişikliğini durdurmanın yerelden olasılıkları üstüne tartışmalar yürütülecektir. Eğitimin son gününde düzenlenecek basın toplantısında, katılımcı belediyelerin iklim değişikliğine karşı ortak bir deklarasyon yayınlayarak; iklim değişikliği ile mücadelede kararlı olduklarına yönelik niyet beyanında bulunmaları hedeflenmektedir.

Başvurular tüm belediyelere açık olmakla birlikte eğitime kabulde Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı üyelerine öncelik verilecektir. 

Eğitime Katılım Şartları:

-Bir belediyeyi temsilen katılıyor olmak. Her belediyeden iki kişi başvuru yapabilir. Bir karar alıcı ve bir uzman şeklinde başvurular teşvik edilmektedir.

-Eğitimin son günü gerçekleşecek basın toplantısında yer almayı kabul ediyor olmak,

-Basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak olan deklarasyonu imzalamış olmak. Deklarasyonun belediye başkanı tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Belediyeler deklarasyon ana metni sabit olmak üzere metne kendi eklemelerini yaparak metni yerelleştirebilirler. İmzalanmış deklarasyonun [email protected] adresine mail atılması veya 05495653425 gereklidir. Metne ulaşmak için tıklayın

-Başvuru formu için tıklayın: İklim için Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi Başvuru Formu