Depreme Dayanıklı Kentler için Yerel Savunuculuk Okulu Katılımcılarını Arıyor!

Depreme Dayanıklı Kentler için Yerel Savunuculuk Okulu Katılımcılarını Arıyor!

Türkiye’yi derinden etkileyen depremler,  kentsel dayanıklılığa ilişkin soruları toplumsal gündemin üst sıralarına taşıdı. İhmaller ve koordinasyon eksikliğinin bir sonucu olarak afete dönüşen doğa olaylarının etkin yönetimi ile hazırlık ve müdahale süreçlerinin şeffaf ve katılımcı bir biçimde işletilmesi kolektif bir talep olarak öne çıktı. 

YERELİZ olarak kentsel dayanıklılığı ve sivil toplumun kentsel adalet odağıyla güçlenmesini önceliği ile 2017 yılından bu yana her sene Yerel Savunuculuk Okullarımızı Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Temsilciliği desteği ve Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) ortaklığı ile gerçekleştiriyoruz. 6 Şubat sonrası ise artan deprem odaklı soruları ortak bir zeminde cevaplamak ve beraber güçlenmeye katkı sağlamak amacıyla  ‘Depreme Dayanıklı Kentler’ odağı ile bir Yerel Savunuculuk Okulunu hayata geçirmeye karar verdik. 

1-2 Nisan tarihlerinde İstanbul’da yüzyüze gerçekleştireceğimiz Deprem Odaklı Yerel Savunuculuk Okulu başvuruları, tüzel kişilik aranmaksızın İstanbul’da faaliyet gösteren tüm sivil toplum temsilcilerine açıktır. 

  • Aşağıda oturum başlıkları belirtilen programa 24 Mart, saat 18:00’e kadar aşağıdaki linkten başvurabilirsiniz. En fazla 30 katılımcı kabul edilecek olan programa katılım ücretsizdir.
  • Şehirdışından gelecek katılımcıların yol ve konaklaması bu program kapsamında maalesef karşılanamamaktadır. 
  • Programa katılmak isteyenlerin yerel düzeyde savunuculuk çalışmaları gerçekleştiriyor ya da planlıyor olmaları esastır.
  • Başvuru değerlendirme sürecinde hak temelli çalışan ve deprem durumlarında kırılgan grupları temsil eden STK’lara ve BAUMUS Deprem Sosyolojisi Açık Ders programına başvurmuş adaylara öncelik tanınacaktır. 


Başvuru Formu: https://forms.gle/T1R7NcYfRD3QBPCW9

Ders Programı:

1.Gün
10:00 – 10:30Tanışma ve Program tanıtımı
10:30 – 12:00Afete Dayanıklı Kent Nedir? Kentlerde Depremle Bütüncül Mücadele
Semiha Turgut, Şehir Plancısı, İstanbul Planlama Ajansı
12:00 – 13:00Öğle Yemeği
13:00 – 14:30Deprem Ne Zaman Afete Dönüşür? Bir Kent Depreme Nasıl Hazırlanır?
Prof. Dr. Handan Türkoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
14:30-14:45Kahve Arası
14:45 – 15:30Deprem 101 Kentlerde Görev ve Yetki Dağılımları
Arş. Gör. Kardelen Öztürk, Gebze Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
15:30 – 15:45Kahve Arası
15:45 – 16:45Deprem ve Sosyal Politika
Feyza Akınerdem, Boğaziçi Üniversitesi
16:45 – 17:00 Kahve Arası
17:00 – 18:30Deprem Güvenliği için Sıkça Sorulan Sorular: Kim, Nereye, Ne zaman, Nasıl?
Murat Yün, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2. Gün
10:00-11:30Yerel ve Merkezi Yönetimlerin Deprem Hazırlıklarının İzlenmesi, Katılım ve Savunuculuk Alanları
Nazım Akkoyunlu, Şehir Plancısı
11:30 – 11:45Kahve Arası
11:45 -13:0099 ve 6 Şubat 2023 depremlerinden neler öğrendik?
Nasuh Mahruki, İstanbul Deprem Bilim Kurulu Üyesi
13:00 – 14:00Öğle Yemeği
14:00 – 15:30Geçmişten Öğrenerek Geleceği Planlamak:
Düzce Umut Evleri – Öncül Kırlangıç
Koşuyolu 72 Saat Çalışma Grubu – Remzi Çelik
Hatay Ortak Meselemiz Konseyi – Ayhan Kara

Moderatör: Prof. Dr. Ulaş Sunata, Bahçeşehir Üniversitesi
15:30 – 15:45Kahve Arası
15:45- 16:45Depremin Siyaseti Yapılır Mı?  
Emine Uçak, Reform Enstitüsü
16:45 – 17:30Değerlendirme ve Kapanış