Dayanıklı bir kent ve toplum için Afete Hazırlık ve Afet Yönetimi: Dayanıklı Kentler için Rehberlerimiz!

Dayanıklı bir kent ve toplum için Afete Hazırlık ve Afet Yönetimi: Dayanıklı Kentler için Rehberlerimiz!

Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan deprem sonrası sizlerin ve sevdiklerinizin iyi ve güvende olduğunu umuyoruz. Depremin etkisinin derin üzüntüsünü yaşarken, YERELİZ olarak dayanıklı kentler için ürettiğimiz 2 yayını tekrar paylaşmak isteriz. 

Belediyeler için Afet Durumlarında Sosyal ve Ekonomik Destek Programı Geliştirme Seçenekleri Rehberi Covid-19 başta olmak üzere benzer afet durumlarında yaşanan gelir kayıplarının asgariye indirilmesi amacıyla belediyelerin sosyal ve ekonomik destek programları geliştirme süreçlerine katkı sunmayı hedefliyor. Bu rehber temelde pandemi için hazırlanmış olsa da içindeki önerileri tüm afetlere uyarlamak mümkün.

Rehbere ulaşmak için: 

Kentlerin dayanıklılığını arttırmak amacıyla Dayanıklı ve Kapsayıcı Kentler için Kaynak Üretimi Projemiz kapsamında hazırlamış olduğumuz Dayanıklı Kentler Rehberi, belediyelerin dayanıklı kentler oluşturma ve Dayanıklı Kent Eylem Planı hazırlığı sürecinde yol gösterici olmayı hedefliyor. 

Rehbere ulaşmak için: