7. Yerel Savunuculuk Okulu “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentler için Stratejik Planlama” Temasıyla Gerçekleşecek!

7. Yerel Savunuculuk Okulu “Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kentler için Stratejik Planlama” Temasıyla Gerçekleşecek!

2017 yılından bu yana Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (YERELİZ) , Marmara Belediyeler Birliği ve Bahçeşehir Üniversitesi BAUMUS ortaklığında, Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Ofisi desteğiyle gerçekleşen Yerel Savunuculuk Okulu yedinci dönemi için öğrencilerini arıyor!

Yerel Savunuculuk Okulu bu kez, yerel seçimler sonrasında ilk altı ay içerisinde tamamlanması gereken stratejik plan hazırlık süreçlerine odaklanıyor. Yerel yönetim ve sivil toplum temsilcilerinin katılımına açık olan eğitim kapsayıcı ve sürdürülebilir bir stratejik planın katılımcı bir şekilde nasıl hazırlanabileceğine dair kapsamlı bir ders programı içermektedir.

24-25 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşecek program, 2 tam gün olarak planlanmıştır.

Aşağıda oturum başlıkları belirtilen programa 8 Mayıs saat 17:00’ye kadar aşağıdaki linkten başvurabilirsiniz.

Başvuru Linki:
https://forms.gle/nQ7CtdMWQJHYyvdQ6

         I. Gün (Marmara Belediyeler Birliği)

 • Kentsel İhtiyaçlar, Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler 
 • Belediye Sistemini ve Yerel Aktörleri Anlamak: Belediye Organları, Muhtar ve Kent Konseyi Yetki ve Sorumluluklar
 • Temel Belgelere Giriş: Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu
 • Stratejik Plan nedir, ne için yapılır, nasıl yapılır? 
 • Stratejik Plan Sürecinde Katılımcı Yöntemler

  II. Gün (Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü)
 • Misyon, Vizyon, Değerler Oluşturma*
 • Stratejik Plan Döneminde ve Sonrasında Yerel Savunuculuk ve İletişim Stratejileri**
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İnsan Hakları Kentleri Işığında Amaç ve Hedef Belirleme Çalışması
 • Küresel Göstergeler ile Yerelleştirilmiş Kapsayıcı ve Sürdürülebilir bir Stratejik Plan Yazım Çalışması

*Sadece Yerel Yönetim Temsilcilerine Yönelik Modül

**Sadece Sivil Toplum Temsilcilerine Yönelik Modül 

En fazla 40 katılımcı kabul edilecek olan program, Türkiye’nin tüm illerinden stratejik plan süreçlerinden sorumlu tüm belediye temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve stratejik plan süreçlerinde savunuculuk yapmayı amaçlayan sivil toplum kuruluşlarının katılımına açıktır.  

 • Programa katılım ücretsizdir. İstanbul dışından programa seçilen katılımcıların konaklama ve ulaşım masrafları karşılanacaktır. 
 • Her kurumdan sadece 1 kişinin masrafları karşılanacaktır.
 • Sertifika için katılımcıların programa tam katılımı gereklidir.
 • Programa dair sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.