COVID-19 Döneminde Toplumsal Eşitlik Birimleri ve Belediyelerin Kapsayıcılığı Raporu çıktı!

COVID-19 Döneminde Toplumsal Eşitlik Birimleri ve Belediyelerin Kapsayıcılığı Raporu çıktı!

COVID-19 pandemisi, dezavantajları grupların hizmetlere ve haklarına erişimini derinden etkilemiş ve kendine özgü yeni sorunlar ortaya çıkarmıştır. Kent sakinlerine en yakın kamu kuruluşları olan yerel yönetimler ise, bu grupların haklarının korunması bağlamında insani ve yasal sorumluluklar taşımaktadır. “COVID-19 Döneminde Toplumsal Eşitlik Birimleri ve Belediyelerin Kapsayıcılığı Raporu”, Toplumsal Eşitlik Birimi’ne sahip seçili belediyelerin politika ve uygulamaları ile bu birimlerin çalışmalarını, kentsel haklar için çerçeve oluşturan uluslararası ve ulusal metinler ışığında gözden geçirmektedir. Rapor, yerel yönetimler içinde eşitlik perspektifinden çalışan birimler olan Toplumsal Eşitlik Birimleri’nin pandemi dönemindeki performans, zorluk ve ihtiyaçlarını inceleyerek, birimlerin çalışmalarının geliştirilmesi için öneriler ortaya koymaktadır.