BELEDİYELER İÇİN AFET DURUMLARINDA SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK PROGRAMI GELİŞTİRME SEÇENEKLERİ REHBERİ

BELEDİYELER İÇİN AFET DURUMLARINDA SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK PROGRAMI GELİŞTİRME SEÇENEKLERİ REHBERİ

Belediyeler için Afet Durumlarında Sosyal ve Ekonomik Destek Programı Geliştirme Seçenekleri Rehberi özellikle COVID-19 pandemisi sürecinde uluslararası kuruluşların pandemiye yönelik sosyal ve ekonomik destek programı geliştirilmesine rehberlik etmek amacıyla yayınladıkları ve büyük çoğunluğu Türkçeye çevrilmemiş çalışmalara dayanan bir derleme niteliği taşıyor. Uluslararası kuruluşların önerilerini mümkün olduğunda Türkiye gerçekliğine uyarlayarak sunmaya çalışan rehber Covid-19 başta olmak üzere benzer afet durumlarında yaşanan gelir kayıplarının asgariye indirilmesi amacıyla belediyelerin sosyal ve ekonomik destek programları geliştirme süreçlerine katkı sunmayı hedefliyor.