Yereliz Derneği 2021 Faaliyet Raporu

Yereliz Derneği 2021 Faaliyet Raporu

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği, yerele ve yerelin gücüne inanarak 2021 senesinde demokratik toplum ve kapsayıcı, katılımcı ve dayanıklı kentler için yerel yönetimlerin ve sivil toplumun kapasitesini güçlendirmeye yönelik üç yerel savunuculuk okulu, yirmi beş eğitim, bir ağ buluşması, yedi atölye düzenlemiş, alandaki literatüre katkı sunmak ve sivil toplum, akademi, yerel yönetim temsilcilerine savunuculuk süreçlerinde kullanacakları araçlar üretebilmek amacıyla sekiz yayın üretmiştir.