Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Konferansı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Konferansı

Kentler büyüyor, kentler değişiyor! Bütün dünyada göç hareketleri, çevre sorunları, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi önemli konular kentlerin temel meseleleri haline geliyor. Türkiye’de de yerel yönetimler her geçen gün kentte yaşayanlar için daha kapsamlı, daha kapsayıcı hizmetler sunma mücadelesi veriyor. Sağlıktan eğitime, barınmadan çevreye toplumu ilgilendiren tüm konularda yerel yönetimlerin katkısı güçleniyor.

Kentler ve yerel yönetimler, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli oyuncuları haline geliyor! Aralarında Türkiye’nin de olduğu tüm Birleşmiş Milletler üye devletleri tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ise yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yerel yönetimlere de sorumluluklar yüklüyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yaşamı hem bizler hem de gelecek nesiller için sürdürülebilir biçimde iyileştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, tüm ülkelerin kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu ortak sorunlara karşı işbirliği içinde hareket etmesi için bir yol haritası da sunuyor.

Yerel yönetimleri güçlendirmek ve işbirliği imkânlarını çoğaltmak için kurulan “Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği” yerel yönetimlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde rolünü konuşmak için Türkiye’den ve Avrupa’dan yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını, uygulayıcıları, uzmanları ve iyi örnekleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Konferansı’nda bir araya getiriyor.

Yerel yönetimlerin küresel ısınmadan göçe bir çok konuda sorumluluk üstlendiği çağımızda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve kentlerin ilişkisini tartışmak, yeni fikirler geliştirmek ve iyi örnekleri anlamak için sizi Küresel Vizyon, Kentsel Eylem Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler Konferansı”na davet ediyoruz.

Tarih: 12 Ekim 2018, Cuma
Saat: 10:00-16:30
Mekan: Deniz Müzesi, İstanbul

Program için: https://www.facebook.com/yereliz.biz/photos/a.464469860584688/727543257610679/?type=3&theater

Kayıt için: https://www.eventbrite.com/e/surdurulebilir-kalknma-hedeflerinin-yerlestirilmesinde-iyi-ornekler-konferans-tickets-50590338063