Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi Başvuru Formu

Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi Başvuru Formu

Belediyeler hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Belediyeler yerel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programlarını hazırlanmalıdır.

Nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyelerin stratejik plan yapma zorunluluğu vardır. Stratejik plan 5 senelik iş planını çıkarmak ve izleme yapmak için önemli bir araç olduğundan hazırlama zorunluluğu olmayan nüfusu 50.000’in altındaki belediyelerin de kendi planlarını hazırlamaları tavsiye edilir.

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği olarak stratejik plan sürecinde belediyere destek olmak, daha katılımcı ve kapsayıcı planlar hazırlanmasını sağlamak ayrıca yaşamı hem bizler hem de gelecek nesiller için sürdürülebilir biçimde iyileştirmeyi amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin nasıl yerelleştirilmesi konusunda öncü olacak pilot belediyeler ile bir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kurmak amacıyla Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği desteği ile 11-12 Temmuz 2019 tarihlerinde iki gün sürecek bir Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi düzenlemekteyiz.

Stratejik plan süreçlerini ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda katılımcıların temel bilgileri öğrenmesini ve kendi stratejik planlarında uygulamasını hedefleyen eğitim sadece belediyelerin katılımına açık olacaktır. Eğitime katılacak belediyeler aynı zamanda Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın kurucu üyeleri olacak ve stratejik plan dönemi boyunca Yereliz’den mentörlük desteği alabilecektir.

Eğitim İçeriği:

-Yerel Yönetimlerde Stratejik Plan Hazırlık Süreçleri: Stratejik Plan nedir, Ne için yapılır, Nasıl yapılır?
-PESTE Analizi
-Planlarda Katılımcı Yöntemler
-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Yerelleştirme
-Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı sürecin devamını planlama

Eğitime Katılım Şartları:
-Bir belediyeyi temsilen katılıyor olmak.
-Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü’nün eğitime başvuracak belediyenin başkanı tarafından imzalanması ve imzalanan protokolün [email protected] adresine gönderilmesi.

Son Başvuru Tarihi: 1 Temmuz 2019, 15:00
Başvuru linki: https://forms.gle/FrNE8eS2JNexSfQw9