II. Yerel Savunuculuk Okulu Öğrencilerini Arıyor!

II. Yerel Savunuculuk Okulu Öğrencilerini Arıyor!

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (YERELIZ) ve Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) işbirliğinde 2018 senesinde ilki gerçekleşen Yerel Savunuculuk Okulu ikinci dönem öğrencilerini arıyor!

13 Şubat 2019 itibariyle başlayacak olan program 12 hafta boyunca Çarşamba akşamları saat 19:00-22:00 arasında Beşiktaş Güney Kampüste gerçekleşecektir.

Bu eğitim programı ile katılımcıların savunuculuk süreçlerinde yerel yönetimleri ve ilgili birimlerini aktif birer mekanizma olarak kullanma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yerel düzeyde dinamizm yaratmak için yerel yönetimlerin etkili aktörler haline getirilmesinde sivil toplum kuruluşları ve kentlilerin elindeki olanaklar hakkında farkındalığın güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.

Aşağıda ders listesi bulunan programa 1 Şubat 2019, saat 18:00’e kadar aşağıdaki linkten başvurabilirsiniz. En fazla 30 katılımcı kabul edilecek olan programa katılım ücretsizdir. Tüm katılımcıların 12 hafta sürecek program bütününe %90 oranında katılımı taahhüt etmesi beklenmektedir.

Programa katılmak isteyenlerin yerel düzeyde savunuculuk çalışmaları gerçekleştiriyor ya da yürütmeyi planlıyor olmaları esastır.

Başvuru Linki: https://goo.gl/forms/ANk6cVjVxHwpmzbI2

• 13 Şubat Çarşamba: Türkiye’de Belediyecilik Tarihi ve Toplumcu Belediyecilik (İkbal Polat)
• 20 Şubat Çarşamba: Kentli Hakları ve Kentsel Planlama (Akif Burak Atlar)
• 27 Şubat Çarşamba: Yerel Düzeyde Katılım ve Savunuculuk (Murat Çekiç)
• 6 Mart Çarşamba: Temel Belgeleri Okuyabilmek; Stratejik Plan, Performans Planı, Faaliyet
Raporu, Eylem Planları ve Bütçe (Zelal Yalçın)
• 13 Mart Çarşamba: İnsan Hakları Kentleri (Dr. İlhami Alkan Olsson) / Açık Ders.
• 20 Mart Çarşamba: Uluslararası Networkler ve Kaynak Geliştirme (Simten Birsoz)
• 27 Mart Çarşamba: Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika (Dr. Volkan Yılmaz) / Açık Ders.
• 3 Nisan Çarşamba: İklim Değişikliği ve Kentler (Efe Baysal)
• 10 Nisan Çarşamba: Yerel Yönetimlerde Göç ve Mülteciler Başlıkları ve Savunuculuk
(Assoc. Prof. Ulaş Sunata) / Açık Ders
• 17 Nisan Çarşamba: Yerel Yönetimlerde İletişim Stratejileri (Barış Evren Yavuz)
• 24 Nisan Çarşamba: Kamusal Alanda Sanat ve Yerel Yönetimler (Ezgi Öz)
• 8 Mayıs Çarşamba: Kentsel Yaşamda Ekolojik Denge ve Hayvanlar (Mine Yıldırım)