Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 17.06.2023 tarihinde saat 15:00’de Dernek Ofisi’nde yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı durumda 2. toplantı 24.06.2023 tarihinde aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Yereliz Yönetim Kurulu

Gündem:

1 Açılış ve Yoklama
2 Divan teşkili
3 Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması
4 Görüşme
5 Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
6 Dilekler ve kapanış.