Yerel Savunuculuk Eğitimi Katılımcılarını Arıyor

Yerel Savunuculuk Eğitimi Katılımcılarını Arıyor

Dönüştürmek, yenilemek, değiştirmek isteyenleri arıyoruz!

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği yerel düzeyde savunuculuk olanakları ve araçlarını kullanmak isteyen, yerel yönetimleri savunuculuk süreçlerinde harekete geçirmeye hedefleyen ve yerel düzeyde dönüşüme inanan sivil toplum örgütleri ve kentliler için bir günlük ücretsiz bir eğitim programı düzenliyor.

Bu eğitim programı ile katılımcıların savunuculuk süreçlerinde yerel yönetimleri ve ilgili birimlerini aktif birer mekanizma olarak kullanma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yerel düzeyde dinamizm yaratmak için yerel yönetimlerin etkili aktörler haline getirilmesinde sivil toplum kuruluşları ve kentlilerin elindeki olanaklar hakkında farkındalığın güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.

Bu etkinlik Yereliz Yerel Diyalog Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Eğitim İçeriği ve Yöntemi:

Eğitim kapsamında katılımcı metodolojilere dayalı olarak hem teorik hem de uygulamalı oturumlar düzenlenecektir. Eğitimde yer alan konu başlıkları:

Yerel düzeyde katılım ve savunuculuk
Yerel yönetimlerin yapısı ve yerel eşitlik mekanizmaları
Yerel yönetimlerle işbirliği olanakları ve deneyimleri
Yerel katılımı güçlendirmek için iletişim teknikleri

Başvuru koşulları:

Eğitim programı 4 Şubat 2018 tarihinde Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Programa en fazla 20 katılımcı kabul edilecektir. Tüm katılımcıların program saatleri içinde (10:00 – 17.30) katılımı taahhüt etmesi beklenmektedir.

Programa katılmak isteyenlerin yerel düzeyde savunuculuk çalışmaları gerçekleştiriyor ya da yürütmeyi planlıyor olmaları esastır.

Eğitime katılmak isteyenlerin 29 Ocak 2018 tarihine kadar aşağıdaki formu doldurmaları gereklidir.

Kayıt Formu: https://goo.gl/forms/QlWHZRocmDz3iA6G3

Şehir dışından katılmak isteyenler için mali destek sunulamamaktadır.

Katılımcılara öğle yemeği program dahilinde sağlanacaktır.