Yerel Savunuculuk Eğitimi Başvurumuz Açıldı

Yerel Savunuculuk Eğitimi Başvurumuz Açıldı

 

Dönüştürmek, yenilemek, değiştirmek isteyenleri arıyoruz!

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği yerel düzeyde savunuculuk olanakları ve araçlarını kullanmak isteyen, yerel yönetimleri savunuculuk süreçlerinde harekete geçirmeye hedefleyen ve yerel düzeyde dönüşüme inanan sivil toplum örgütleri ve kentliler için bir günlük ücretsiz bir eğitim programı düzenliyor.

Bu eğitim programı ile katılımcıların savunuculuk süreçlerinde yerel yönetimleri ve ilgili birimlerini aktif birer mekanizma olarak kullanma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yerel düzeyde dinamizm yaratmak için yerel yönetimlerin etkili aktörler haline getirilmesinde sivil toplum kuruluşları ve kentlilerin elindeki olanaklar hakkında farkındalığın güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.

Bu etkinlik Yerel-İz Yerel Diyalog Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Eğitim İçeriği ve Yöntemi:

Eğitim kapsamında katılımcı metodolojilere dayalı olarak hem teorik hem de uygulamalı oturumlar düzenlenecektir. Eğitimde yer alan konu başlıkları:

  • Yerel düzeyde katılım ve savunuculuk
  • Yerel yönetimlerin yapısı ve yerel eşitlik mekanizmaları
  • Yerel yönetimlerle işbirliği olanakları ve deneyimleri
  • Yerel katılımı güçlendirmek için iletişim teknikleri

Başvuru koşulları:

Eğitim programı 22.07.2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Programa en fazla 15 katılımcı kabul edilecektir. Tüm katılımcıların program saatleri içinde (10:00 – 17.30) katılımı taahhüt etmesi beklenmektedir.

Programa katılmak isteyenlerin yerel düzeyde savunuculuk çalışmaları gerçekleştiriyor ya da yürütmeyi planlıyor olmaları esastır.

Eğitime katılmak isteyenlerin 19.07.2017 tarihine kadar aşağıdaki başvuru formunu doldurmaları gereklidir.

Şehir dışından katılmak isteyenler için mali destek sunulamamaktadır.

Başvuru Formu: https://goo.gl/forms/KjE2QNns3c4kny292