Genel Kurul Çağrısı

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 19.07.2017 tarihinde saat 19:00’da dernek ofisimizde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 29.07.2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Yereliz Yönetim Kurulu

Gündem:

1 Açılış ve Yoklama
2 Divan teşkili
3 Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması
4 Görüşme
5 Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
6 Dilekler ve kapanış.