İklim için Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak Kitabımız Çıktı!

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği, İklim İçin Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak, İyi Uygulama Örnekleri ve İklim Finansmanı kitabını yayınladı.  2050 yılında kentsel nüfusun, dünya genel nüfusa oranının %70 olması beklenirken başta iklim krizi olmak üzere krizlere karşı dirençli kentleri nasıl yaratacağımız, kentlerimizi yeniden tahayyül ederek nasıl sürdürülebilir hale getireceğimiz önem arz ediyor. Küresel […]

Kentsel Tasarımda Yeni Normal Webineri

COVID-19 ve onun işaret ettiğin diğer salgın hastalık riskleri kentsel tasarımı nasıl değiştiriyor? Geçiş yaptığmız ’yeni normal’de yeni bir kentsel düzenden bahsetmek mümkün mü? Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği sizleri, bu sorulara cevap aranacak “Kentsel Tasarımda Yeni Normal” başlıklı webinara davet ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nden Prof. Dr. […]

Salgın ve Kriz Döneminde Sosyal Yardım

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği sizleri “Salgın ve Kriz Döneminde Sosyal Yardım” başlıklı webinara davet ediyor. COVID-19 pandemisi, yayılma hızı ve hastalığın ciddiyeti sebebiyle bütün ülkeler için zorlu bir sınav haline geldi. Ulusal ve yerel yönetimler ise toplumları idare ve koordine etme yükümlülükleri ile bu krizin tam ortasında yer alıyorlar. Peki Türkiye’deki yerel yönetimler […]

İzmir Yerel Savunuculuk Okulu Öğrencilerini Arıyor!

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz), Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Ofisi desteği ve Yaşar Üniversitesi işbirliğinde 28-29 Mart tarihleri arasında İzmir’de Yerel Savunuculuk Okulu düzenlemektedir. Bu eğitim programı ile katılımcıların savunuculuk süreçlerinde yerel yönetimleri ve ilgili birimlerini aktif birer mekanizma olarak kullanma becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yerel düzeyde dinamizm yaratmak için yerel yönetimlerin etkili aktörler haline […]

İzmir'de Sürdürülebilir Kent Modeli Oluşturuluyor

İzmir’in 25 ilçe belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nın sekreteryasını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde doğa koruma, iklim krizi, göç, eşitsizlik ve yoksulluk alanlarında güç birliği yaptı. Amaç Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda örnek bir model oluşturarak bu modeli  Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği tarafından koordinasyonu yürütülen Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’na üye belediyeler […]

İklim için Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi

“Kentler İklim Krizinde Çözümün bir Parçası Oluyor’’ Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği, 350 Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi UN SDSN Türkiye olarak hem dünyaya hem de gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle yerel yönetimleri, iklim değişikliğine karşı çözümün bir parçası olmak üzere 3 – 5 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek İklim için Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı […]

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM AĞI Detaylı Bilgi ve Katılım

Mart 2019’da gerçekleşen yerel seçimler öncesi Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği belediye başkan adaylarına yönelik bir ‘Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolü’ hazırladı ve protokolü seçim öncesi adayların, sonrasında da seçilen başkanların imzasına sundu.  Yereliz 11-12 Temmuz tarihlerinde de 2 günlük yoğun bir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Stratejik Plan Eğitim programı hazırlayarak hem Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri […]

KÜRESEL GÜNDEMLER İLE BELEDİYELER BULUŞTU; SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM AĞI KURULDU!

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz), Türkiye’nin farklı bölgelerinden 21 belediyenin katılımıyla Belediyeler için Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi gerçekleştirdi. Belediyelerin stratejik planlarını yaptığı bir süreçte gerçekleştirilen eğitim, 2020 – 2024 dönemi belediye gündeminin dünyanın küresel gündemleriyle buluşturulması gerekliliği öne çıktı.  Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimde 2 gün boyunca katılımcılar, ‘Sürdürülebilir Kalkınma […]

Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi Başvuru Formu

Belediyeler hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Belediyeler yerel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans […]

Kent Ekonomisi ve Ekonomik Kriz Paneli Başvuru Formu

Birleşmiş Milletler’e göre 2050 yılında, her 100 kişinin 68’i i kentlerde yaşıyor olacak. Kentler, mega kentler, metropoller, küresel üretimin tartışmasız merkezleri olacak: ve tabi, krizlerin de. Peki kentler ve yerel yönetimler bu gerçekliğe hazır mı? Türkiye’deki yerel yönetimler, sürdürülebilir üretim ve kriz yönetimi konularında ne durumda? Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Prof. Dr. Haluk Levent ve […]